Merhaba,

Bu bölümde Enterprise Portal üzerinde gereken siteleri oluşturacağız.

 

1- IIS Certificate kısmında iki tane self-signed sertifika oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz sertifikaları PFX dosyası olarak c:\cert klasörüne export ediyoruz.

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth - Adım 1
AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth – Adım 1

 

2- STS sitesi ile EP sitesi arasında token şifrelemek için Aşağıdaki sertifika Visual Studio Tools yüklü bir bilgisayarda VStudio CMD konsolu ile oluşturulur.

 

makecert.exe -r -pe -a sha1 -n “CN=AxakalSTSTokenCert” -ss My -sr LocalMachine -sky exchange -len 2048 -sp “Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider” -sy 24 c:\cert\AxakalSTSTokenCert.cer

3- VStudio yüklü bilgisayar başka olduğu için oradaki sertifikayı axakalep bilgisayarına taşımamız lazım. Bunun için o bilgisayarda mmc ile certificate snap-in açılır. Personal\Certificates açılır. Bizim oluşturduğumuz AxakalSTSTokenCert sertifikası seçilip sağ click/all task/export seçilir. Yes, Export private key seçeneği seçilir. Şifre olarak Qwe123+- şifresi verilir ve diskte c:\cert\ AxakalSTSTokenCert.pfx olarak export edilir. Export edilen dosya buradan axakalep bilgisayarına kopyalanıp orada mmc ile certificate snap-in içinden Trusted Root Certification Authorities node’u üzerine sağ tık+ All tasks\Import seçeneği kullanılarak import edilir. Import işleminde “Mark this key as exportable” seçeneği işaretlenir.

snap-in sertifikalarda Personal\Certificates altında axspoint bilgisayarında oluşturduğumuz AxakalCert1 ve AxakalCert2 sertfikalarını seçip sağ clik + all tasks\manage private key menusu ile axbcproxy kullanıcısına full control yetkisi verilir.

 

4- EP sunucusunu reboot ediniz.

 

5- AX Shell run as admin olarak çalıştırılıp aşağıdaki komutlar çalıştırılır. Bu komutları çalıştırarak 66 Portlu sitemizi oluşturmuş oluyoruz. Bu site SSL sertifikalı olarak çalışıyor.

$Cred = Get-Credential

$SSLCert = Get-PfxCertificate “C:\Cert\axakalcert1.pfx”

new-AXClaimsAwareEnterprisePortalServer -Credential $Cred -Port 66 -SSLCertificate $SSLCert

 

6 -Aşağıdaki komutlar ile 66 Portlu siteye deploy ve publish yapıyoruz.

axupdateportal -updateall -websiteurl https://axakalep:66/sites/dynamicsax

Publish-AXWebComponent -Proxy -WebSiteUrl https://axakalep:66/sites/dynamicsax

 

 

7- SharePoint Web Application management’dan SharePoint-66 sitesinde User Policy kısmında yetkiler aşağıdaki şekilde yapıldı.

Axakaldmin ve Axakalbcproxy                  Full Control

Domain users                                                   Full Read

 

 

8- Aşağıdaki komutu Axakalsql server’ de çalıştırarak apnetdb veritabanını oluşturuyoruz.

%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regsql.exe

 

9- Aşağıdaki komut ile FormsAuth 67 portlu site oluşturulur.

$Cred = Get-Credential

$SSLCert = Get-PfxCertificate “C:\Cert\axakalcert2.pfx”

$SigningCert = Get-PfxCertificate “C:\Cert\AxakalSTSTokenCert.cer”

 

Add-AXSharepointClaimsAuthenticationProvider -Type Forms -Name FormsAuth -SigningCertificate $SigningCert -Credential $Cred -Port 67 -SSLCertificate $SSLCert -ConnectionString “Data Source=AXAKALSQL;Initial Catalog=aspnetdb;Trusted_Connection = True”

 

Add-AXEnterprisePortalClaimsAuthenticationProvider -URL “https://axakalep:66” -Name FormsAuth

 

10 -IIS’ e AxakalSTSToken.cer sertifikasını import ediyoruz

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth - Adım 2

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth – Adım 2

 

11- SharePoint Central Administrator\Web Application altında 66 portlu EP sitesi seçilip authentication provider buttonu ile defaulta tıklayıp gelen ekranda Enable Windows Authantiocation metodu NTLM yapılır.

 

12-66 Portlu sitenin User Policy kısmında All User(FormsAuth) ‘a Full Read yetkisi verilir.

 

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth - Adım 3

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth – Adım 3

 

13- 80 ve 66 Portlu sitelere Ax Manegemnt Shell’den deploy yapıyoruz.

axupdateportal -updateall -websiteurl http://axakalep/sites/axakal

Publish-AXWebComponent -Proxy -WebSiteUrl http://axakalep/sites/axakal

axupdateportal -updateall -websiteurl https://axakalep:66/sites/dynamicsax

Publish-AXWebComponent -Proxy -WebSiteUrl https://axakalep:66/sites/dynamicsax

 

 

14-SharePoint Configration Wizart çalıştırınız.

 

 

15-AX Full CIL yapınız.

 

 

16-AX management shell’den aşağıdaki komut ile claim user oluşturuyoruz.

New-AXUser -AccountType ClaimsUser -AXUserId eptestid -UserName eptestuser -UserDomain FormsAuth -CreateInProvider -ClearTextPassword Test123+-

 

 

17-Claim user’i management shell’den ekledikten sonra AX içinde users bölümünde “eptestuser” kullanıcısını görebilirsiniz.

 

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth - Adım 4

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth – Adım 4

 

 

18 – https://axakalep:66/sites/dynamicsax adresinden siteye girelim. Sol üst köşedeki Site Action menüsünden Site Permision kısmına girelim ve burada “alluser”  ve “domain users” gruplarına  Read yetkisi verelim.

 

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth - Adım 5

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth – Adım 5

 

 

Yetkiyi verdikten sonra aşağıdaki şekilde gözükecektir.

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth - Adım 6

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth – Adım 6

 

19 – https://axakalep:66/sites/dynamicsax adresinden FormsAuth seçeneğini seçiyoruz.

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth - Adım 7

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth – Adım 7

 

 

20 – Eptestuser kullanıcısı ile giriş yaptığımızda aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi EP sayfasına ulaşıyoruz.

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth - Adım 8

AX 2012 R2 Kurulumları 12 – Enterprise Portal (EP) FormsAuth – Adım 8

tufan tarafından paylaşılmıştır

.

This article has 1 comment

  1. Pingback: AX 2012 R2 Kurulumları Adım Adım Linkler | Axakal.net

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir